عضویت ویژه

جهت فعال سازی طرح مورد نظر را انتخاب کرده ، مبلغ مربوطه را به شماره کارت 6280231421820639به نام سید یاسر طالبیان واریز نمایید و سپس نوع سرویس درخواستی ،  نام کاربری و  مبلغ پرداخت شده را به این ایمیل ارسال فرمایید:    tnsoft.ir@outlook.com    یا به شماره تلفن زیر پیامک نمایید.

09354762586

بخش فیدها و محتوای آن

(با قابلیت ذخیره حداکثر 10000 محتوای فید)
یک ماهه سه ماهه شش ماهه
9/000 تومان 25/000 تومان 50/000 تومان